Vormgeving

De reden dat ik gekozen had om de opleiding Communicatiesystemen te doen, was vooral om Photoshop. Ik ben daar als kind mee gaan 'spelen' en als ik iets wilde weten vroeg ik het aan mijn vader of zocht ik het op internet. Tijdens mijn opleiding werd ons de basis geleerd, al had ik die kennis grotendeels al wel. Ik heb door de jaren heen veel gemaakt en steeds meer geleerd. Als er bv. een cadeaubon gemaakt moest worden, dan werd dat aan mij gevraagd. En zo volgden er nog meer dingen die ik voor mensen of bedrijven heb gemaakt. Eigenlijk bijna allemaal als hobby. Zie hieronder een kleine verzameling.